Χρήσιμες Πληροφορίες Δήμων Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

ΔΗΜΟΣ ΒΒΒ, Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή 18
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΒΑΡΗΣ, Βασιλέως Κων/νου 25
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΒΟΥΛ/ΝΗΣ, Αφροδίτης 2

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, 213 20 20000, Fax: 210 9657131
Γραμμή του Δημότη, 15888, 213 2020 150, 213 2020 151

Τμήμα Πολιτικής Προστασίας, 213 2020 760
Γραφείο Δημάρχου, 213 2020 141  21302020142
Αντιδήμαρχος Διοίκησης & Οικονομικών, 213 2020 050
Αντιδήμαρχος Διαχείρισης Καθημερινότητας του Πολίτη, Πρασίνου & Περιβάλλοντος, 213 2020 701, 213 2020 761
Αντιδήμαρχος Διαχείρισης Απορριμμάτων, Ανακύκλωσης & Πυρασφάλειας, 213 2019 981
Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 213 2019 920
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, 213 2030 410  213 2030 416

Υπηρεσία Δόμησης Διεύθυνση, 213 2030 401
Υπηρεσία Δόμησης Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών, 213 2030 424
Υπηρεσία Δόμησης Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών, 213 2030 423
Υπηρεσία Δόμησης Τμήμα Ελέγχου κατασκευών, 213 2030 464

Καθαριότητα & Ανακύκλωση Διεύθυνση, 213 2030 473
Καθαριότητα & Ανακύκλωση Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων & Ανακυκλώσιμων Υλικών, 213 2020 760
Καθαριότητα & Ανακύκλωση Τμήμα Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων & Ειδικών Συνεργείων, 213 2030 476
Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων, 213 2030 472
Υπηρεσία Περιβάλοντος & Πρασίνου Διεύθυνση, 213 2020 751
Υπηρεσία Περιβάλοντος & Πρασίνου Τμήμα Ανάπτυξης και Συντήρησης Πρασίνου, 213 2020 750
Τμήμα Οργάνωσης και Λειτουργίας Κοιμητηρίων, 213 2020 705

Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Αθλητισμός & Πολιτισμός Διεύθυνση, 213 2019 901
Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Αθλητισμός & Πολιτισμός Ισότητα Φύλων, 213 2019 904
Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Αθλητισμός & Πολιτισμός Τμήμα Προστασίας & Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, 213 2019 914
Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Αθλητισμός & Πολιτισμός Τμήμα Παιδείας Δια Βίου Μάθησης & Βρεφονηπιακών Σταθμών, 213 2019 922

Διοικητικές Υπηρεσίες Διεύθυνση, 213 2020 065
Διοικητικές Υπηρεσίες Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων, 213-2020058
Διοικητικές Υπηρεσίες Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης & Ληξιαρχείου, 213 2020 107
Διοικητικές Υπηρεσίες Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, 213 2020 102

Οικονομικές Υπηρεσίες Διεύθυνση, 213 2020 066
Οικονομικές Υπηρεσίες Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου, 213 2020 075
Οικονομικές Υπηρεσίες Τμήμα Προμηθειών, 213 2020 060
Οικονομικές Υπηρεσίες Τμήμα Ταμείου, 213-2020090
Οικονομικές Υπηρεσίες Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας, 213-2020054, 213-2020048

Τεχνικές Υπηρεσίες Διεύθυνση, 213 2030 431, 213 2030 444
Τεχνικές Υπηρεσίες Τμήμα Μελετών & Έργων, 213 2030 421
Τεχνικές Υπηρεσίες Τμήμα Κυκλοφορίας, Συγκοινωνιών & Εγκαταστάσεων, 213 2030 426
Τεχνικές Υπηρεσίες Τμήμα Τεχνικών Συνεργείων, 210 8958 555

ΚΕΠ Διεύθυνση, 213 2019 815
ΚΕΠ Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών, 213 2019 816
ΚΕΠ Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης, 213 2019 817
ΚΕΠ Τμήμα ΚΕΠ Βάρης, 210 8979 140
ΚΕΠ Τμήμα ΚΕΠ Βουλιαγμένης, 213 2020 720

Νομική Υπηρεσία, 213 2020 117
Αυτοτελές τμήμα Προγραμματισμού & Ανάπτυξης, 213 2020 061