Φωτογραφίες

Περιγραφή

KAPPA ADVICE
consulting services & technical solutions

Ανέγερση & Ανακαίνιση
Ιδιωτικών & Επαγγελματικών Χώρων

Τεχνικές Μελέτες

Διαχείριση Ακινήτων

286 επισκέψεις, 2Επισκέψεις σήμερα

Οι αξιολογήσεις είναι απενεργοποιημένες αλλά trackbacks και τα pingbacks είναι ανοιχτά

Σχετικές Καταχωρήσεις

SPACES Τεχνικό γραφείο

210 9962201

9:00 π.μ. - 9:00 μ.μ.

697 3710772

info@spaces.com.gr

210 9960077

Λεωνίδας Γ. Σπύρου

Το γραφείο μας ιδρύθηκε το έτος 1954 από τον ΘΕΟΔΩΡΟ Α. ΠΑΝΤΕΛΕΩΝ, Πολιτικό Μηχανικό Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ( Ε.Μ.Π. ). Read more…